En central del i rehabiliteringen är att ge dig verktyg för att själv kunna hantera dina besvär och klara av dem även i framtiden. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att träna verktygen i de miljöer som du mestadels befinner dig i. Det är därför du återkommande får hemuppgifter under rehabiliteringen, både från psykologen och fysioterapeuten; ibland även från läkaren och rehabkoordinatorn. Det är av stor vikt att du avsätter tid för att göra dessa hemuppgifter. Även om det ibland kan kännas motigt, svårt och kanske till och med tråkigt. Forskning, och vår direkta erfarenhet från alla de patienter som gått hos oss, är att de patienter som göra sina hemuppgifter är de som verkligen får effekt och bestående behållning av rehabiliteringen. Här kommer därför några viktiga ord om dina uppgifter:

  • Avsätt tid för hemuppgifterna.
  • Bestäm tid för att göra dem.
  • Vänta inte på att du ska ”känna för” att göra dem, utan gör dem. Just do it.
  • Prioritera hemuppgifterna framför andra sysslor, som du innerst inne vet inte är nödvändiga.
  • Om du inte förstår syftet med en hemuppgift, be din fysioterapeut/psykolog förklara igen.
  • Påminn dig om att förändring av beteenden, tankar och känslor tar tid. Det finns ingen quick fix utan det kräver träning och tålamod.
  • Om du på grund av din hemsituation (småbarn, sjuka barn e dyl) har svårt att hitta tid för hemuppgifter som kräver att du är ensam en stund, bolla och problemlös kring situation med ditt rehabteam.
  • Se hemuppgifterna och den tid de kräver som en investering i dig själv. En investering som du verkligen behöver.

Några ord om dina hemuppgifter