Vi tar fortsatt mot remisser för bedömning och rehabilitering

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har fattat beslut om att 2025 avveckla det vårdval som vi verkar inom: specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Till er som är patienter och remittenter vill vi understryka att vi fortsätter att ta emot remisser som vanligt.