Att söka vård för utmattning

Att söka vård för utmattning hos oss är enkelt. Vi tillhör Vårdvalet vilket innebär att du kan vända dig direkt till oss.

Så här gör du

Du fyller i blanketten som du hittar HÄR  (klicka på länken)

Observera att blanketten inte går att fylla i digitalt. Vidare tar vi inte emot några blanketter via mejl eftersom det inte är förenligt med sekretesslagen och GDPR. Skicka istället den ifyllda blanketten till:

  • Re:act Rehab
    Västberga allé 36C
    126 30 Hägersten

  • Problem att skriva ut remissblanketten?  Maila oss på info@reactrehab.se eller ring 08-15 11 77 så skickar vi den till dig.

  • Behöver du hjälp med att fylla i blanketten? Ring till oss på 08- 15 11 77  så försöker vi hjälpa dig!

Vad händer när du skickat remissen?

  • När vi har tagit emot din egenanmälan (egenremiss) bedöms den specialist inom utmattningssyndrom. Om vi tror att vår mottagning är rätt instans för dig kallas du till bedömning och får träffa ett specialistteam bestående av specialistläkare, leg psykolog och leg fysioterapeut. För dessa personer får du i lugn och ro berätta om dina besvär, hur länge du haft dem, hur de påverkar ditt liv, vad du hittills gjort för att hantera dem/bli av med dem, vad du tror har orsakat dem (om du vet det) och andra viktiga saker. Läkaren gör dessutom en noggrann medicinsk undersökning med anamnes och status samt ställer diagnos. Psykologen gör en grundlig psykologisk kartläggning och bedömning och fysioterapeuten gör en ingående funktionsundersökning. Du träffar teammedlemmarna var för sig och vanligtvis under samma för-eller eftermiddag. 

  • Efter de individuella besöken träffar du hela teamet för återkoppling och samtal om vi tror att vårt rehabprogram kan hjälpa dig och din besvärsbild. Om vi mot förmodan inte skulle tro det rekommenderar vi andra åtgärder för dig.

  • Om du tackar ja till ett erbjudande om rehabilitering hos oss kan du börja inom kort, men också vänta en tid om vi tillsammans bedömer det som lämpligare. Vår läkare tar hand om din sjukskrivning under rehabiliteringstiden, skriver sjukintyg för del- eller heltidssjukskrivning eller intyg för förebyggande rehab som skickas till Försäkringskassan. Vi gör tillsammans med dig upp en rehabiliteringsplanering inklusive en plan när det gäller ditt arbete.

Re:act Rehab