Att söka vård för utmattning

Att söka vård för utmattning hos oss är enkelt. Vi tillhör Vårdvalet vilket innebär att du kan vända dig direkt till oss.

Så här gör du

Du logga in på 1177, söker vår mottagning (React utan kolon) och klickar på egenremiss.

Därefter följer du instruktionerna.

Du kan också klicka på den blå knappen nedan:

Vad händer när du skickat remissen?

  • När vi har tagit emot din egenanmälan (egenremiss) från 1177 bedöms den specialist inom utmattningssyndrom. Om vi tror att vår mottagning är rätt instans för dig kallas du till bedömning och får träffa ett specialistteam bestående av specialistläkare, leg psykolog och leg fysioterapeut. För dessa personer får du i lugn och ro berätta om dina besvär, hur länge du haft dem, hur de påverkar ditt liv, vad du hittills gjort för att hantera dem/bli av med dem, vad du tror har orsakat dem (om du vet det) och andra viktiga saker. Läkaren gör dessutom en noggrann medicinsk undersökning med anamnes och status samt ställer diagnos. Psykologen gör en grundlig psykologisk kartläggning och bedömning och fysioterapeuten gör en ingående funktionsundersökning. Du träffar teammedlemmarna var för sig och vanligtvis under samma för-eller eftermiddag. 

  • Efter de individuella besöken träffar du hela teamet för återkoppling och samtal om vi tror att vårt rehabprogram kan hjälpa dig och din besvärsbild. Om vi mot förmodan inte skulle tro det rekommenderar vi andra åtgärder för dig.

  • Om du tackar ja till ett erbjudande om rehabilitering hos oss kan du börja inom kort, men också vänta en tid om vi tillsammans bedömer det som lämpligare. Vår läkare tar hand om din sjukskrivning under rehabiliteringstiden, skriver sjukintyg för del- eller heltidssjukskrivning eller intyg för förebyggande rehab som skickas till Försäkringskassan. Vi gör tillsammans med dig upp en rehabiliteringsplanering inklusive en plan när det gäller ditt arbete.

Re:act Rehab