Vår stressrehab

Vår stressrehabilitering ger verktyg för att:

 • Lugna ner ditt nervsystemet.

 • Skapa balans mellan aktivitet och vila.

 • Hitta egen form för återhämtning.

 • Förändra inre krav och mönster samt beteenden som har bidragit till utmattningen.

 • Hantera eventuell stress på jobbet.

 • Hantera eventuell ångest och oro.

 • Planera för en hållbar arbetsåtergång.

För att nå det kommer vi bl a att öva:

 • Andningstekniker

 • Medveten närvaro

 • Medicinsk yoga

 • Acceptansstrategier

 • Relevanta beteendeförändringar

 • Självmedkänsla

Omfattning och längd

Vår stressrehabilitering är multimodal vilket innebär att den leds av ett team bestående av legitimerad psykolog, legitimerad fysioterapeut, specialistläkare och rehabkoordinator. Stressrehabiliteringen pågår under cirka 14 veckor med 2-4 träffar per vecka och uppgifter att utföra mellan gångerna. Träffarna sker huvudsakligen i grupp, men också individuellt för uppföljning, teamkonferens, ev problemlösning, planering inför möte med arbetsgivare etc. Det är vanligt att man som patient känner tveksamhet, oro eller obehag inför att delta i grupp, men det brukar snabbt lägga sig och sedan upplevas som en av de stora fördelarna med behandlingen. Man uppskattar och värdesätter att träffa andra med samma/liknande besvär och känner stort stöd i gruppen. Man känner sig mindre ensam i sitt lidande. Alla i gruppen ingår ett sekretessavtal vid första gruppträffen.

Vår stressrehabiliterinig för utmattningssyndrom fordrar tid även på hemmaplan eftersom du behöver genomföra de viktiga hemuppgifterna  och få tid för återhämtning.

Hör en av våra fysioterapeuter berätta:

Sjukskrivning eller förebyggande sjukpenning

De flesta patienter är helt eller delvis sjukskrivna under rehabiliteringsprogrammet, medan en del arbetar samtidigt som de går hos oss.  I sådana fall har de då så kallad förebyggande sjukpenning för att kunna delta i rehabiliteringen. Det är vår läkare som utifrån din situation fattar beslut om lämplig sjukskrivningsgrad alternativt om förebyggande sjukskrivning för dig under rehabiliteringen hos oss.

Ansök om att bli patient hos oss