Vår smärtrehab

Vår smärtrehabilitering bygger på både forskning och klinisk evidens. Syftet med smärtrehabiliteringen är att lägga grunden till ett nytt sätt att hantera smärtan och alla de negativa konsekvenser som den för med sig i ditt liv. Det är viktig att förstå att det inte alltid är möjligt bli av med alla symtom vid långvarigt smärtsyndrom men samtidigt kan med en kombination av åtgärder få en lindring av symtom för att få en bättre livskvalitet och en mer hanterbar funktion. Att du som patient blir delaktig i din rehabilitering  är betydelsefullt för prognosen.

Följande moment ingår:

  • Öka din kunskap om smärta och smärtfysiologi

  • Verktyg för att inte låta smärtan styra ditt liv

  • Motverka rörelserädsla

  • Avslappning – och avspänningsträning

  • Anpassad fysisk aktivitet

  • Hantering av påfrestande tankar.

  • Acceptansstrategier

  • Mindfulness

  • Aktivitets-balansering

  • Stöd av rehabkoordinator

Hör en av våra fysioterapeuter berätta:

Omfattning och längd

Vår ordinarie smärtrehabilitering pågår under 11 veckor med 3-4 träffar per vecka på mottagningen. Utöver det behöver du avsätta en del tid för de hemuppgifter som delas ut varje vecka.

En del patienter är helt eller delvis sjukskrivna under rehabiliteringsprogrammet, medan del arbetar samtidigt som de går hos oss.  I sådana fall har de då så kallad förebyggande sjukpenning för att kunna delta i rehabiliteringen. Det är vår läkare som utifrån din situation fattar beslut om lämplig sjukskrivningsgrad alternativt om förebyggande sjukskrivning för dig under rehabiliteringen hos oss.

Smärtrehabiliteringen sker i grupp. En del kan känna tveksamhet och oro när de får höra det, men känslan brukar snabbt lägga sig.  Att träffa andra som också plågas av långvarig smärta brukar inge både känslor av trygghet och validering.

Kortare individuella rehabprogram

I vissa fall utformar vi  individuella smärtrehabiliteringsprogram. Längden på dem brukar variera mellan 6-10 veckor.