Vår smärtrehab

Vår smärtrehabilitering bygger på evidens. Detta innebär att behandlingen testats i stor skala och har visat sig ha god effekt för personer med långvariga smärttillstånd. Syftet med rehabiliteringen är att lägga grunden till ett nytt sätt att hantera smärtan, ge en förstärkt känsla av kvalité i livet och öka eller hålla kvar förmågan att arbeta.

Följande moment ingår:

 • Öka din kunskap om smärta och smärtfysiologi

 • Verktyg för att inte låta smärtan styra ditt liv

 • Motverka rörelserädsla

 • Avslappning – och avspänningsträning

 • Anpassad fysisk aktivitet

 • Hantering av påfrestande tankar

 • Acceptansstrategier

 • Mindfulness

 • Medicinsk yoga

 • Aktivitets-balansering

 • Stöd av rehabkoordinator

Hör en av våra fysioterapeuter berätta:

Omfattning och längd

Vår ordinarie smärtrehabilitering pågår under 14 veckor med 3-4 träffar per vecka på mottagningen. Utöver det behöver du avsätta en del tid för de hemuppgifter som delas ut varje vecka.

En del patienter är helt eller delvis sjukskrivna under rehabiliteringsprogrammet, medan del arbetar samtidigt som de går hos oss.  I sådana fall har de då så kallad förebyggande sjukpenning för att kunna delta i rehabiliteringen. Det är vår läkare som utifrån din situation fattar beslut om lämplig sjukskrivningsgrad alternativt om förebyggande sjukpenning för dig under rehabiliteringen hos oss.

Smärtrehabiliteringen sker i grupp. En del kan känna tveksamhet och oro när de får höra det, men känslan brukar snabbt lägga sig.  Att träffa andra som också plågas av långvarig smärta brukar inge både känslor av trygghet och validering.

Kortare individuella rehabprogram

I vissa fall utformar vi individuella smärtrehabiliteringsprogram. Längden på dem brukar variera mellan 6-10 veckor.