Utbrändhet

Begreppet utbrändhet används idag allt mer sällan. Det kan nämligen lätt misstolkas som att någon är helt och oåterkalleligt slutkörd. Istället för utbrändhet talar man om utmattningssyndrom. Även om vägen tillbaka är lång och riktigt kämpig så kommer de flesta tillbaka till ett liv som börjar likna det de hade innan.

Utbrnndhet /utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det karaktäriseras av påtaglig brist på energi, sömnstörningar, koncentrations- och minnessvårigheter. Utmattningen påverkar personen såväl fysiskt som känslo- och tankemässigt.

Utbrändhet /utmattningssyndrom är också en diagnos där det ofta förekommer en samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser, exempelvis depression och ångest. Det är viktigt att diagnosen blir rätt eftersom det krävs olika behandlingsinsatser för exempelvis utmattningssyndrom, depression eller utmattningssyndrom med samtidig depression. Diagnos för utmattningssyndrom kan användas om det inte finns någon depression. Därför måste först depressionsdiagnos prövas. Om din depression är orsakad av utmattning på arbetet så används diagnosen utmattningssyndrom endast som tilläggsdiagnos.

Centrala symtom är trötthet, som inte går att vila bort, sömnrubbningar och kognitiva besvär. I början av förloppet dominerar kroppsliga symtom som mag- och tarmproblem, sömnsvårigheter, värk i kroppen och ständig trötthet. Symtomen kommer smygande och efterhand tillkommer kognitiva symtom. De kognitiva besvären yttrar sig främst i min­nes- och koncentrationssvårigheter. Det blir svårt att koncentrera sig på en text, som till exempel nyhetsartiklar och böcker. Man får svårt att minnas, att hitta vägen hem från jobbet eller att känna igen ansikten. I ett senare skede uppkommer humörförändringar och depressiva symtom som nedstämdhet, skuldkänslor och oro.