Remittera till oss

Viktiga fakta om oss

 • Vi har avtal med Region Stockholm. Din mottagning betalar således inget.

 • Vi finns i Take Care så det är enkelt att remittera till oss, men klassisk pappersremiss fungerar förstås också.

 • Frikort och regionens avgifter för specialistvård gäller.

 • Vi ligger i södra Stockholm, närmare bestämt i Västberga. Det är lätt att ta sig till oss både med bil, buss och T-bana.

 • Vi inleder alltid med en noggrann bedömning av patientens besvär.

 • Vi tar över sjukskrivningen  för de patienter som går vår rehabilitering.

 • Efter rehabiliteringen får du remissvar som innefattar bl a plan för 1) återgång i arbete och 2) utfasning av kvarvarande sjukskrivning.

 • Om vi inte bedömer att patienten ska gå vår rehabilitering, lämnar vi förlag på andra åtgärder.

Själva remissen

Remissen ska innehålla uppgifter om sjukdomshistoria, medicinska utredningsresultat, tidigare behandlings- och rehabiliteringsinsatser, resultat, social situation och arbete. Patienten ska vara medicinskt färdigutredd. I remissen bör du också specificera om patienten har stressrelaterad ohälsa, smärta eller både och. Vi önskar också att patienten ger sitt medgivande att vi tar del av tidigare journaler.

Använd gärna elektronisk remiss i Take Care eller skicka per gammelpost. Adressen finner du längst ner på sidan.

Varför ska man välja just oss?

 • Våra patienter är nöjda med oss, vilket märks på höga nöjdhetsskattningar och att de gärna rekommenderar oss vidare.

 • Den absoluta majoriteten av utmattningspatienter som avslutar programmet hos oss uppfyller inte längre diagnosen utmattningssyndrom och har påbörjat sin arbetsåtergång med successiv upptrappning.

 • Vi fortsätter att vara en medelstor aktör med fokus på kvalitet och att på att upplevas som bäst inom vårdvalet – både av dig som remittent och av våra patienter.

 • Vi är mycket erfarna inom rehabilitering av utmattningssyndrom och långvarig smärta.

 • Vi hjälper patienterna tillbaka till arbetslivet och satsar på bra samverkan med arbetsgivare.

 • Vi är ödmjuka och arbetar hela tiden för att förbättra våra program i takt med det ökade kunskapsläget.