Remittera

Fakta om oss:

 • Vi har avtal med Region Stockholm. Din mottagning betalar således inget.

 • Vi finns i Take Care så remittera gärna till oss via den kanalen, men klassisk pappersremiss fungerar förstås också.

 • Vi erbjuder olika format på vår rehabilitering: 1) rehab i grupp på mottagningen, 2) individuell rehab på mottagningen och 3) digital rehab. Vilken variant som väljs beror på bedömningen, av patientens behov och möjligheter.

 • Högkostnadskort och Region Stockholms avgifter för specialistvård gäller. Det inkluderar även uteblivandeavgifter.

 • Vi inleder alltid med en noggrann bedömning av patientens besvär. Bedömningen ligger sedan till grund för om patienten kommer att erbjudas något av våra rehabiliteringsprogram.

 • Om vi inte bedömer att patienten ska gå vår rehabilitering, lämnar vi förslag på andra åtgärder.

 • Vi tar över sjukskrivningen för de patienter som går vår rehabilitering.

 • Efter rehabiliteringen får du remissvar som innefattar bl a plan för 1) återgång i arbete och 2) utfasning av kvarvarande sjukskrivning.

Själva remissen

Remissen ska innehålla uppgifter om sjukdomshistoria, medicinska utredningsresultat, tidigare behandlings- och rehabiliteringsinsatser, resultat, social situation och arbete. Patienten ska vara medicinskt färdigutredd. I remissen bör du också specificera om patienten har stressrelaterad ohälsa, smärta eller både och. Vi önskar också att patienten ger sitt medgivande till att vi tar del av tidigare journaler.

Använd gärna elektronisk remiss i Take Care eller skicka per gammelpost. Adressen finner du längst ner på sidan.

För information om inklusion- och exklusionskriterier, klicka HÄR.

Varför ska man välja just oss?

 • Våra patienter är nöjda med oss, vilket märks på höga nöjdhetsskattningar och att de gärna rekommenderar oss vidare.

 • Den absoluta majoriteten av de patienter som har gått vår rehab för utmattningssyndrom uppfyller inte längre diagnosen utmattningssyndrom och har påbörjat sin arbetsåtergång med successiv upptrappning.

 • Vi fortsätter att vara en medelstor aktör med fokus på kvalitet och att på att upplevas som bäst inom vårdvalet – både av dig som remittent och av våra patienter.

 • Vi är mycket erfarna inom rehabilitering av utmattningssyndrom och långvarig smärta.

 • Vi hjälper patienterna tillbaka till arbetslivet och satsar på bra samverkan med arbetsgivare.

 • Vi är ödmjuka och arbetar hela tiden för att förbättra våra program i takt med det ökade kunskapsläget.