Rehabilitering för utmattningssyndrom

Vår rehabilitering ges i två olika varianter:

 • På mottagningen

 • Digitalt. Delar av bedömningen måste dock ske på plats hos oss.

De allra flesta patienter går programmet på vår mottagningen. Men för en del patienter som antingen bor långt ifrån mottagningen eller som av andra, giltiga skäl, inte kan ta sig till oss kan vi erbjuda digital rehabilitering. Innehållet i programmen är i stort sett likadant. I det digitala programmet missar man dock möjligheten att träffa andra som är i liknande situation. Träffarna med behandlarna blir därtill endast digitala.

Rehabiliteringen ger verktyg för att:

 • Lugna ner ditt nervsystem

 • Skapa balans mellan aktivitet och vila

 • Hitta egen form för återhämtning

 • Förändra inre krav och mönster samt beteenden som har bidragit till utmattningen

 • Hantera eventuell stress på jobbet

 • Hantera eventuell ångest och oro

 • Planera för en hållbar arbetsåtergång

Vi kommer att öva:

 • Andningstekniker

 • Göra saker i lugn takt

 • Frikoppling från icke hjälpsamma tankar

 • Medicinsk yoga

 • Acceptansstrategier

 • Relevanta beteendeförändringar

 • Självmedkänsla

Hur länge pågår rehabiliteringen på mottagningen?

Vår rehabilitering pågår under cirka 13 veckor med 2-4 träffar per vecka och uppgifter att utföra mellan gångerna. Träffarna sker huvudsakligen i grupp, men också individuellt för uppföljning, konferenser, eventuell problemlösning, planering inför möte med arbetsgivare etc. Det är vanligt att man som patient känner tveksamhet, oro eller obehag inför att delta i grupp, men det brukar snabbt lägga sig och sedan upplevas som en av de stora fördelarna med behandlingen. Man uppskattar och värdesätter att träffa andra med samma/liknande besvär och känner stort stöd i gruppen. Man känner sig mindre ensam i sitt lidande. Alla i gruppen ingår ett sekretessavtal vid första gruppträffen.

Vår rehabilitering för utmattningssyndrom fordrar tid även på hemmaplan eftersom du behöver genomföra de viktiga hemuppgifterna  och få tid för återhämtning.

Hör en av våra fysioterapeuter berätta:

Hur länge pågår den digitala rehabiliteringen?

Vår digitala rehabilitering  är också cirka 13 veckor lång. Den består av digitala presentationer/ljudfiler där viktig kunskap och hemuppgifter förmedlas, dels digitala träffar med behandlingsteamet*, antingen var för sig eller tillsammans.

*Behandlingsteamet består av specialistläkare, psykolog, fysioterapeut och rehabkoordinator

Sjukskrivning eller förebyggande sjukpenning

De flesta patienter är helt eller delvis sjukskrivna under rehabiliteringsprogrammet (oavsett om det är på plats eller digitalt), medan en del arbetar samtidigt som de går hos oss.  I sådana fall har de så kallad förebyggande sjukpenning för att kunna delta i rehabiliteringen. Det är vår läkare som utifrån din situation fattar beslut om lämplig sjukskrivningsgrad alternativt om förebyggande sjukskrivning för dig under rehabiliteringen hos oss.

Hur ansöker du om att bli patient hos oss?

Antingen måste din husläkare/annan behandlare remittera dig eller så måste du själv skicka in en egenremiss till oss. Om remissen godkänns kommer du att bli kallad till en bedömning, där teamet tar ställning till diagnosen utmattningssyndrom och om vår rehabilitering, som främst vänder sig till dem med svåra och omfattande besvär, bedöms motsvara dina behov.

 • Klicka HÄR för mer information om hur du kan skicka egenremiss per gammelpost till oss.

 • Klicka HÄR för mer information om hur du kan skicka egenremiss via 1177.

 • Klicka HÄR för mer information om hur din läkare/behandlare kan remittera dig till oss.