Rehabilitering för långvarig smärta

Vår rehabilitering finns i tre olika varianter:

 • På mottagningen i grupp

 • På mottagningen med individuellt anpassat schema

 • Digitalt. Delar av bedömningen måste dock ske på plats hos oss.

De allra flesta patienter går antingen i grupp eller individuellt på mottagningen. Men för en del patienter, som antingen bor långt ifrån mottagningen eller som av andra giltiga skäl inte kan ta sig till oss, kan vi erbjuda digital rehabilitering. Innehållet i de olika varianterna påminner en hel del om varandra. I det digitala och det individuella programmet missar man dock möjligheten att träffa andra som är i liknande situation.

Hur är rehabiliteringen utformad?

Vår rehabilitering är multimodal, vilket innebär att den leds av ett team av olika professioner. Hos oss består teamet av specialistläkare inom smärtlindring och rehabilitering, fysioterapeut med smärta som inriktning, psykolog och rehabkoordinator. Programmet bygger på ACT – Acceptance and Commitment therapy – som har bra resultat i forskningen när det gäller långvarig smärta.  Syftet med programmet är att lägga grunden till ett nytt sätt att hantera smärtan, ge en förstärkt känsla av kvalité i livet och öka eller hålla kvar förmågan att arbeta.

Följande moment ingår:

 • Öka din kunskap om smärta och smärtfysiologi

 • Verktyg för att inte låta smärtan styra ditt liv

 • Motverka rörelserädsla

 • Hantering av påfrestande tankar

 • Acceptansstrategier

 • Mindfulness

 • Medicinsk yoga (ej vid digital rehab)

 • Aktivitetsbalansering

 • Stöd av rehabkoordinator i att planera för och komma igång i arbete

Hur länge pågår rehabiliteringen?

Rehabprogrammet är cirka 13 veckor med 2-4 träffar i veckan.  Träffar med vår rehabkoordinator samt rehabmöte med din arbetsgivare ingår i syfte att planera för din arbetsåtergång (gäller för dig som är sjukskriven). Utöver det behöver du avsätta tid för de hemuppgifter som ingår. Tiden som krävs för det kommer att variera från 30 min till 2 timmar dag.

Hur länge pågår den digitala rehabiliteringen?

 • Det digitala programmet är cirka 13 veckor långt och består av 10 moduler (filmer och ljudfiler) och digitala avstämnings/uppföljningsträffar och teamkonferenser. Träffar med vår rehabkoordinator samt rehabmöte med din arbetsgivare ingår i syfte att planera för din arbetsåtergång (gäller för dig som sjukskriven). Utöver det behöver du avsätta tid för de hemuppgifter som ingår. Tiden som krävs för det kommer att variera från 30 min till 2 timmar dag.

Hur ansöker du om att bli patient hos oss?

Antingen måste din husläkare/annan behandlare remittera dig eller så måste du själv skicka in en egenremiss till oss. Om remissen godkänns kommer du att kallas till en bedömning av din smärta och ställningstagande till huruvida vår rehabilitering skulle kunna hjälpa dig.

 • För information om hur din vårdcentral kan remittera dig till oss, klicka HÄR.

 • Läs HÄR hur du gör för att skicka in en egenremiss till oss om du bor i Stockholm.

Är jag sjukskriven?

En del patienter är helt eller delvis sjukskrivna under rehabiliteringsprogrammet, medan en del arbetar samtidigt som de går hos oss.  I sådana fall har de så kallad förebyggande sjukpenning för att kunna delta i rehabiliteringen. Det är vår läkare som utifrån din situation fattar beslut om lämplig sjukskrivningsgrad alternativt om förebyggande sjukpenning för dig under rehabiliteringen hos oss.

Loading...