Digital rehab för utmattningssyndrom

Vi kan numera erbjuda digital rehab för utmattningssyndrom för patienter som:

 • Är bosatta i Stockholm men långt ifrån vår mottagning i Västberga.
 • Bor på andra ställen i landet.
 • Av andra skäl inte har möjlighet att ta sig till mottagningen.

Hur går det till?

Vår digitala rehab för utmattningssyndrom är cirka 13 veckor långt och består av digitala presentationer/ljudfiler där viktig kunskap och hemuppgifter förmedlas, dels digitala träffar med behandlingsteamet*, antingen var för sig eller tillsammans.  Träffar med vår rehabkoordinator och rehabmöte med din arbetsgivare – om du har sådan – ingår också. Tid för att genomföra hemuppgifter krävs därutöver, cirka 2-4 timmar per dag.

*Behandlingsteamet består av specialistläkare, psykolog, fysioterapeut och rehabkoordinator

Hur gör jag för att få gå programmet?

Antingen måste din husläkare/annan behandlare remittera dig eller så måste du själv skicka in en egenremiss till oss.

 • Klicka här för information om hur din vårdcentral kan remittera till oss.

 • Läs här hur du gör för att skicka in en egenremiss till oss.

Därefter måste du genomgå bedömning och den måste, enligt vårt avtal med Region Stockholm, ske hos oss på vår mottagning i södra Stockholm. Bedömningen tar en halv dag i anspråk och kan planeras in så att du hinner resa till oss.

Om bedömningsteamet kommer fram till att du har ett utmattningssyndrom som är så pass allvarligt att du behöver specialiserad rehabilitering, kommer du att erbjudas plats. Om du tackar ja, kommer du att få material från oss samt löpande inloggningsuppgifter till programmets olika delar.

Programmet ger verktyg för att:

 • Lugna ner ditt nervsystemet.

 • Skapa balans mellan aktivitet och återhämtning.

 • Hitta egen form för återhämtning.

 • Förändra inre krav, mönster samt beteenden som har bidragit till utmattningen.

 • Komma igång i, för dig, lämplig fysisk aktivitet.

 • Förändra den grund som du bygger din känsla av egenvärde på.

 • Förbättra din självmedkänsla i svåra stunder.

 • Hantera eventuell stress på jobbet.

 • Planera för en hållbar arbetsåtergång.