Digital rehab för långvarig smärta

Vi är specialister på rehab av långvarig smärta och håller till i Stockholm. Men vår rehab kan även hjälpa dig som bor utanför Stockholm.  Detta genom vår digitala rehabilitering. Vi har i dagsläget patienter som till exempel bor i Skåne och i Norrland.  Även du som bor utomlands kan gå vår digitala rehab för långvarig smärta, givet att du är skriven i Sverige.

Vår digitala rehab för långvarig smärta vänder sig till dig som:

 • Är bosatt i Stockholm men långt ifrån vår mottagning i Västberga.
 • Bor på andra ställen i landet.
 • Av andra skäl inte har möjlighet att ta dig till mottagningen.

Hur går vår digitala rehab för långvarig smärta till?

 • Den digitala rehab:en för långvarig smärta är cirka 13 veckor långt och består av 10 moduler (filmer och ljudfiler) och digitala avstämnings/uppföljningsträffar och teamkonferenser. Träffar med vår rehabkoordinator och rehabmöte med din arbetsgivare – om du har sådan – ingår också. Utöver det behöver du avsätta tid för de hemuppgifter som ingår. Tiden som du behöver för detta kommer att variera från 30 min till 2 timmar dag.

Hur gör jag för att få gå digital rehab för långvarig smärta?

Antingen måste din husläkare/annan behandlare remittera dig eller så måste du själv skicka in en egenremiss till oss.

 • Klicka här för information om hur din vårdcentral kan remittera dig till oss.

 • Läs här hur du gör för att skicka in en egenremiss till oss.

Därefter måste du genomgå bedömning och den måste, enligt vårt avtal med Region Stockholm, ske hos oss på vår mottagning i södra Stockholm. Bedömningen tar en halv dag i anspråk och kan planeras in så att den fungerar i relation till din resa till oss.

Om bedömningsteamet kommer fram till att din smärtsituation är sådan att vi tror att vår rehab kan hjälpa dig , kommer du att erbjudas plats. Om du tackar ja, kommer du att få material från oss samt löpande inloggningsuppgifter till programmets olika delar.

Rehab ger verktyg för att:

 • Öka din kunskap om smärta och smärtfysiologi

 • Verktyg för att inte låta smärtan styra ditt liv

 • Motverka rörelserädsla

 • Hantering av påfrestande tankar

 • Acceptansstrategier

 • Mindfulness

 • Aktivitetsbalansering

 • Stöd av rehabkoordinator

Loading...