Svårt leva med smärta

Att leva med långvarig smärta är mycket påfrestande för den drabbade, fysiskt, men också psykiskt. För att komma tillbaka till en fungerande vardag är det därför viktigt att få adekvat hjälp; hjälp som håller i längden – vi på Re:act Rehab erbjuder sådan hjälp. Långvarig smärta kallar man den smärta som finns kvar efter den tid det normalt brukar ta för en skada att läka, 3 – 6 månader. Man behöver inte ha ont hela tiden för att smärtan ska kallas långvarig. Det kan också handla om smärta som kommer tillbaka gång på gång, till exempel migrän.

Hur vanligt är långvarig smärta?

Närmare var femte vuxen har långvarig smärta. Hos majoriteten av dem upplevs smärtan hanterbar. Hos sju procent av kvinnorna och fem procent av männen utgör dock den långvariga smärtan ett stort problem, som påverkar flera dimensioner av livet negativt.

Hur skiljer sig den från akut smärta?

Långvarig smärta har till skillnad från akut smärta inget värde i sig som varnings- eller signalsystem om att något är fel och måste åtgärdas. Tvärtom har den blivit ett problem. Det egna smärthämningssystemet har slutat att fungera på ett gynnsamt sätt. Det är då vanligt att smärtan sprider sig och ökar i intensitet. Smärtan blir ett problem i sig. Ett centralt begrepp är sensitisering. Med det menas en smärtförstärkande mekanism som kan komma efter att man haft ont länge. Det är en störning i smärtregleringen i nervsystemet och hjärnan och innebär att det uppstår en ”överretbarhet” för smärtstimuli i nerver. Det kan handla om att kroppen uppfattar stimuli som enbart skulle göra lite ont, som väldigt smärtsamma. Eller att nerverna liksom ”spöksignalerar” smärta, fast anledningen till smärtan redan har försvunnit; Fantomsmärtor är exempel på det.

 

Varför drabbas man?

I dagsläget vet man inte varför vissa får långvarig smärta och andra inte. Det är både biologiska, psykologiska och sociala faktorer som spelar in och påverkar om smärtan blir långvarig eller ej. Hur man hanterar smärtan varierar också från person till person.

Hur påverkas man?

Den långvariga smärtan påverkar den drabbade på många sätt i livet. Musklerna i kroppen blir ofta spända och leder till att man undviker rörelser som gör ont. Det kan leda till minskad muskelstyrka, rörlighet, uthållighet och därmed till minskad förmåga att göra saker i vardagen. Smärtan kan ge sömnsvårigheter och påverka minne, koncentration och humör negativt. Depression och ångest är vanligt liksom oro kopplat till smärtan. Rädslan för att få smärta kan bli till ett större hinder än smärtan i sig. En annan reaktion är att inte lyssna på kroppen och köra på för hårt. Det kan leda till överbelastning och ökad smärta.

Vad hjälper?

Det är möjligt att påverka långvariga smärttillstånd i positiv riktning. De vetenskapliga bevisen är starka för att många blir hjälpta av multimodal rehabilitering. Med multimodal menas att olika professioner, läkare, psykolog, fysioterapeut, rehabiliteringskoordinator arbetar i team och ger en kombination av psykologiska insatser och fysisk aktivitet. Det är ett sådant rehabiliteringsprogram som vi erbjuder vid Re:act Rehab.

Rehabilitering för långvarig smärta

Så söker du hjälp hos oss

  • Genom besvara och skicka in blanketten som du hittar genom att klicka HÄR (så kallad egenremiss). Om det känns för svårt, ring oss på 08 – 15 11 77  så hjälper vi dig. Eller kom förbi mottagningen. Du hittar adress och vägbeskrivning genom att klicka HÄR.

  • Genom remiss från din läkare, t ex primärvårdsläkare/husläkare eller specialistläkare.

  • Genom remiss från en behandlare som du går hos, t ex psykolog eller fysioterapeut.

Region Stockholms patientavgifter och frikort gäller

Re:act Rehab