Synpunkter och klagomål

Vi vill gärna veta vad du som patient tycker om den vård vi ger. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder. Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till den verksamhet som ansvarade för vården eller till oss på patientnämnden. Söker du ersättning för en skada orsakad av regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Har skadan orsakats av ett läkemedel hör du av dig till Läkemedelsförsäkringen.

Vart ska du vända dig?

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på rehabiliteringen. Det ska du i första hand göra till oss på Re:act Rehab. Det är vi som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du då inte kan få något svar.

När du lämnat dina synpunkter kommer vi omgående bekräfta att vi har tagit emot dem. Du kommer att få svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid.

Patientvägledare

Du kan även vända dig med dina synpunkter eller klagomål till patientvägledaren i Region Stockholm. Skriv då ett brev, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter så att de kan kontakta dig tillbaka. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.

Skicka brevet till:

Stockholms läns sjukvårdsområde
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

patientvagledare.slso@sll.se

Du kan också ringa till patientvägledaren på tel. 08-123 400 40.

Patientnämnden i Stockholm

Du kan också vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan hjälpa till att få dina klagomål eller synpunkter besvarade av vårdgivarna. Däremot gör den inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Nämnden bidrar till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och att verksamheterna  i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

Patientnämnden har ingen preskriptionstid, vilket betyder att du inte behöver anmäla inom en viss tidsram. Handläggarna har stor kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård samt tandvård och även juridik.

  • För information om hur du gör en anmälan till patientnämnden, klicka HÄR.

IVO

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål. IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

  • Läs mer om IVO HÄR .