Synpunkter och klagomål

Vi vill gärna veta vad du som patient, brukare eller närstående tycker om den vård vi ger. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder. Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till den verksamhet som ansvarade för vården eller till oss på patientnämnden. Söker du ersättning för en skada orsakad av regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Har skadan orsakats av ett läkemedel hör du av dig till Läkemedelsförsäkringen.

Vart ska du vända dig?

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på rehabiliteringen. Det ska du i första hand göra till den aktuella verksamheten eller mottagningen, dvs Re:act Rehab. Det är vi som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar.

När du lämnat dina synpunkter bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot dessa. Du ska få svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid. Om du är under 18 år försöker vi alltid svara tidigare än fyra veckor. Svaret ska vara formulerat så att du förstår det.

Patientvägledare

Du kan även vända dig med dina synpunkter eller klagomål till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde. Skriv då ett brev, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig tillbaka. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.

Skicka brevet till:

Stockholms läns sjukvårdsområde
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

patientvagledare.slso@sll.se

Du kan också ringa till patientvägledaren på tel. 08-123 400 40.

Patientnämnden i Stockholm

Du kan också vända dig till Patientnämnden.  Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan hjälpa till att få dina klagomål eller synpunkter besvarade av vårdgivarna. Däremot gör den inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Nämnden bidrar till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och att verksamheterna  i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

Patientnämnden har ingen preskriptionstid, vilket betyder att du inte behöver anmäla inom en viss tidsram. Handläggarna har stor kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård samt tandvård och även juridik.

  • Här kan du läsa hur det går till när du gör en anmälan till Patientnämnden. Klicka HÄR

IVO

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål. IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

Inspektionen för vård och omsorg granskar vården

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en tillsynsmyndighet som granskar vården så att befolkningen får en vård och omsorg som är säker, håller en god kvalitet och drivs enligt uppsatta lagar och föreskrifter.

Utreder enbart händelser under vissa förutsättningar där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten eller med patientnämnden. IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit.

De utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. Dessutom kan IVO även utreda om du av någon anledning inte fått svar från verksamheten, eller om svaret inte är tillfredsställande .

Viktigt att veta är att IVO i regel inte utreder som händelser som inträffade för mer än två år sedan.

  • Läs mer om IVO HÄR eller ring IVO:s upplysningstjänst på telefonnummer 010-788 50 00.