Ledning

VD: Åsa-Mia Fellinger

  • 0709 44 78 70  OBS: skicka sms istället för röstmeddelande.

  • fellinger@reactrehab.se

Verksamhetschef: Anna-Karin Wigge

  • 072 526 64 00

  • wigge@reactrehab.se