Terapi, konsultation & stöd

Vi erbjuder individuellt stöd av olika slag. Här nkan du läsa om insatserna och få svar på vanliga frågor om dem.

Loading...

Kognitiv beteendeterapi

Vi tar emot personer som av olika orsaker har hamnat i kris eller som utvecklat psykiskt lidande. Man kan givetvis även söka sig till oss för en mer allmän personlig utveckling och/eller förändring inom något livsområde. De något mer allvarliga problemen kan handla om olika typer ångest – social fobi och andra fobier, panikångest, tvångssyndrom, posttraumatisk stress eller hälsoångest. Därutöver om depression, stress och utmattning.

Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi – KBT och ACT. Det innebär att de som söker sig till vår mottagning erbjuds s k evidensbaserad psykoterapi. Metoderna är väl beforskade och beprövade. Utöver detta är det förstås viktigt att det känns bra i kontakten med din behandlare. Att gå i psykoterapi innebär ofta en satsning både i arbete och tid och behandlingen bygger på en god och varm relation med ömsesidig respekt och en hög grad av trygghet i kontakten.

Frågor & svar

 • Hur anmäler jag mig? Genom att mejla in en intresseanmälan till fellinger@reactrehab.se så ringer vi upp dig. OBS: maila ingen känslig information.

 • Vad händer när tid avtalats? En bekräftelse inklusive bokningsvillkor skickas sedan ut till dig, antingen per sms eller brev.

 • Hur går det till?  All seriös psykologisk behandling inleds med ett första bedömningssamtal. Därefter bestämmer du och din psykolog gemensamt hur ni bäst går vidare. Omfattningen på behandlingen skiftar beroende på ditt mående; ett vanligt upplägg är 5 – 10 sessioner. Under behandlingen utvärderar du tillsammans med din psykolog löpande ditt mående och om behandlingens innehåll är rätt för dig.

 • Vem är behandlaren? Någon av våra erfarna och duktiga legitimerade psykologer. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och är en kvalitetsstämpel som visar att behandlingen har stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

 • Hur lång är varje träff? Vanligtvis 45 minuter. Ibland kan det dock bli aktuellt med dubbelsession, t ex vid s k exponeringsbehandling.

 • Var träffas man? På vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil. Parkeringsgarage finns i fastigheten.

 • Kan andra få veta vad vi pratar om? Du själv kan förstås berätta för andra vad vi pratar om. Psykologen har dock tystnadsplikt som regleras i lagar om sekretess och patientdata. De enda fall där tystnadsplikten kan brytas av psykologen är om det handlar om fara för liv, barn som far illa eller allvarliga brott.

 • Vad kostar det? Pris per session för privatpersoner är 1 200 kr. Om ditt företag betalar är kostnaden högre.

Psykologisk rådgivning/konsultation

Livet erbjuder oss alla svårigheter och motgångar. Ofta tar vi oss igenom det svåra på egen hand eller med hjälp av anhöriga och goda vänner, men ibland kan vi behöva lite extra stöd och råd av någon professionell och utomstående. Vi erbjuder kortare stödinsatser i form av ett eller några konsulterande samtal när ett livsproblem uppstått hos dig själv eller i din närhet.

Frågor & svar

 • Vart vänder jag mig för frågor och information om tjänsten? Genom att mejla fellinger@reactrehab så kontaktar vi dig.

 • Hur anmäler jag mig? Genom att mejla in en intresseanmälan HIT så kontaktar vi dig.

 • Hur går det till?  Vi träffas och du berättar för psykologen vad du behöver stöd eller konsultation om. Därefter bestämmer du och din psykolog gemensamt hur ni bäst går vidare.

 • Vem träffar jag? Någon av våra erfarna och duktiga och legitimerade psykologer. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och är en kvalitetsstämpel.

 • Hur lång är varje träff? Vanligtvis 45 minuter.

 • Kan andra få veta vad vi pratar om? Du själv kan förstås berätta för andra vad vi pratar om. Psykologen har dock tystnadsplikt som regleras i lagar om sekretess och patientdata. De enda fall där tystnadsplikten kan brytas av psykologen är om det handlar om fara för liv, barn som far illa eller allvarliga brott.

 • Var träffas man? På vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil. Parkeringsgarage finns i fastigheten.

 • Vad kostar det? Pris per konsultation är 1 200 kr för privatpersoner.