Kognitiv beteendeterapi – KBT

Vi tar emot personer som av olika orsaker har hamnat i kris eller som utvecklat psykiskt lidande. Man givetvis även söka sig till oss för en mer allmän personlig utveckling och/eller förändring inom något livsområde. De något mer allvarliga problemen kan handla om olika typer ångest – social fobi och andra fobier, panikångest, tvångssyndrom, posttraumatisk stress eller hälsoångest. Därutöver om depression, stress och utmattning.

Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi – KBT och ACT. Det innebär att de som söker sig till vår mottagning erbjuds s k evidensbaserad psykoterapi. Metoderna är väl utforskade och beprövade. Utöver detta är det förstås viktigt att det känns bra i kontakten med din behandlare. Att gå i psykoterapi innebär ofta en satsning både i arbete och tid och behandlingen bygger på en god och varm relation med ömsesidig respekt och en hög grad av trygghet i kontakten.

 • Frågor & svar

  Hur anmäler jag mig? Genom att mejla in en intresseanmälan till fellinger@reactrehab.se så ringer vi upp dig. OBS: maila ingen känslig information.

  Vad händer när tid avtalats? En bekräftelse inklusive bokningsvillkor skickas sedan ut till dig, antingen per mejl, sms eller brev.

  Hur går det till?  All seriös psykologisk behandling inleds med ett första bedömningssamtal. Därefter bestämmer du och din psykolog gemensamt hur ni bäst går vidare. Omfattningen på behandlingen skiftar beroende på ditt mående, ett vanligt upplägg är 5 – 10 sessioner. Under behandlingen utvärderar du tillsammans med din psykolog löpande ditt mående och om behandlingens innehåll är rätt för dig.

  Vem är behandlaren? Någon av våra erfarna och duktiga och legitimerade psykologer. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och är en kvalitetsstämpel som visar att behandlingen har stöd i forskning och beprövad erfarenhet.

  Hur lång är varje träff? Vanligtvis 45 minuter. Ibland kan det dock bli aktuellt med dubbelsession, t ex vid s k exponeringsbehandling.

  Var träffas man? På vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil och att parkera.

  Kan andra få veta vad vi pratar om? Du själv kan förstås berätta för andra vad ni pratar om. Psykologen har dock tystnadsplikt som regleras i lagar om sekretess och patientdata. De enda fall där tystnadsplikten kan brytas av psykologen är om det handlar om fara för liv, barn som far illa, eller allvarliga brott.

  Vad kostar det? Pris per session för privatpersoner är 1 100 kr. Om ditt företag betalar är kostnaden högre.

Psykologisk behandling -KBT
 • Psykologisk rådgivning/konsultation

  Livet erbjuder oss alla svårigheter och motgångar. Ofta tar vi oss igenom det svåra på egen hand eller med hjälp av anhöriga och goda vänner, men ibland kan vi behöva lite extra stöd och råd av någon professionell och utomstående. Vi erbjuder kortare stödinsatser i form av ett eller några konsulterande samtal när ett livsproblem uppstått hos dig själv eller i din närhet.

  Frågor & svar

  Vart vänder jag mig för frågor och mer information om tjänsten? Genom att mejla till fellinger@reactrehab.se så kontaktar vi dig.

  Hur anmäler jag mig? Genom att mejla in en intresseanmälan till fellinger@reactrehab.se så kontaktar vi dig.

  Hur går det till?  Vi träffas och du berättar för psykologen vad du behöver stöd eller konsultation om. Därefter bestämmer du och din psykolog gemensamt hur ni bäst går vidare.

  Vem är konsulten/stödpersonen? Någon av våra erfarna och duktiga och legitimerade psykologer Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen och är en kvalitetsstämpel.

  Hur lång är varje träff? Vanligtvis 45 minuter.

  Kan andra få veta vad vi pratar om? Du själv kan förstås berätta för andra vad ni pratar om. Psykologen har dock tystnadsplikt som regleras i lagar om sekretess och patientdata. De enda fall där tystnadsplikten kan brytas av psykologen är om det handlar om fara för liv, barn som far illa, eller allvarliga brott.

  Var träffas man? På vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil och att parkera.

  Vad kostar det? Pris per konsultation är 1 100 kr för privatpersoner.

Psykologisk behandling - KBT