Inklusionskriterier

 • Patienten har långvarig smärta eller utmattningssyndrom vars konsekvenser har stor inverkan på det dagliga livet.
 • Patienten ska vara medicinskt utredd för att utesluta bakomliggande behandlingsbara tillstånd som bättre handläggs av andra specialiteter, t ex inflammatoriska ledsjukdomar, systemsjukdomar och cancer.
 • Enskilda rehabiliteringsåtgärder har prövats och bedöms inte kunna medföra ytterligare förbättring.
 • Utredning av Re:act Rehab visar att det finns förutsättningar för ökad funktion och aktivitetsförmåga i arbete och fritid genom deltagande i rehabilitering.
 • Patienten är motiverad till deltagande i multimodal rehabilitering.

Exklusionskriterier

 • Pågående missbruk.
 • Under 18 år.
 • Somatisk eller psykiatrisk sjukdom som utgör hinder för rehabilitering.
 • Sociala hinder för deltagande i rehabilitering.
 • Remiss med oklar frågeställning och/eller bristande underlag.
 • Remiss med enbart önskemål om bedömning av arbetsförmåga hänvisas till Försäkringskassan för eventuell försäkringsmedicinsk utredning.