Handledning

 • För vårdpersonal/behandlare

  Alla som arbetar inom behandling behöver handledning, för påfyllnad av energi och kunskap, kompetensutveckling och avlastning. Den kliniska vardagen innehåller ju som bekant många utmaningar, problem och krav. Det kan handla om komplicerade fall, terapistörande beteenden eller personliga reaktioner som kommer i vägen för det terapeutiska arbetet eller andra områden som man kan behöva hjälp med. Genom handledning kan man få stöd i hanteringen av svåra patientärenden. Man får möjlighet att förbättra sina arbetsmetoder och att utvecklas som terapeut/behandlare. Teamarbetet kan bli mer sammansvetsat och kvalitetssäkringen i vården lättare att upprätthålla

  Frågor & svar

  För vilka? Vi erbjuder handledning för såväl grupper som enskilda kliniker.

  Vad krävs för förkunskaper? Kunskaper i KBT motsvarande minst steg-1 och att behandlingsarbetet bedrivs utifrån KBT-perspektiv.

  Vem kontaktar jag för mer information? Mejla dina frågor eller önskemål om att bli uppringd till fellinger@reactrehab.se så kontaktar vi dig.

  Hur anmäler jag mig? Genom att mejla in en intresseanmälan till fellinger@reactrehab.se så kontaktar vi dig.

  Vad händer när jag anmält intresse? Vi kontaktar dig för att diskutera upplägg m.m. En bekräftelse, inklusive bokningsvillkor, skickas ut till dig, antingen per mejl, sms eller brev.

  Vem är handledare? Åsa-Mia Fellinger, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och godkänd handledare inom KBT. Åsa-Mia har mångårig erfarenhet av såväl drifts-handledning (öppenvårdpsykiatri, företagshälsovård, rehabilitering och primärvård) och utbildningshandledning (steg 1, steg 2 och hl-utbildning).

  Hur lång är varje träff?  För grupper vanligtvis 2×45 minuter, men naturligtvis beroende på gruppstorlek och behov.

  Var träffas man? Antingen på vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil och att parkera. Eller så avtalas att handledaren kommer till er.

  Vad kostar det? Pris per handledningstillfälle varierar från 1 600 kr/45 minuter – 2 000 kr, beroende på gruppstorlek, längd och eventuell restid för handledaren. Moms tillkommer.

 • För arbetsgrupper som vill fungera bättre

  För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap. Handledning kan hjälpa till med detta.

  Extra viktigt är det för arbetsgrupper med särskilt psykosocialt utsatta arbeten. Svåra känslor som frustration, vanmakt, rädsla och vrede behöver ofta hanteras i sådana grupper. Om inte finns stor risk för alltför hög belastning i gruppen med konflikter och annat som konsekvens, medan ett tidigt hanterande ger goda förutsättningar för att medarbetarna står bättre rustade i sin arbetsvardag och för en bra sammanhållning. Även välfungerande grupper kan behöva handledning, särskilt om man står inför en stor förändring. Re:acts handledning ges till alla typer av arbetsgrupper där ledningen vill ge medarbetarna goda möjligheter att ta tillvara gruppens utvecklingspotential och att hantera eventuella svårigheter som arbetet ställer dem inför.

  Frågor & svar

  För vilka? Vår handledning riktar sig till arbetsgrupper inom både näringslivet och kommunala och statliga verksamheter.

  Vem kontaktar jag för mer information? Mejla dina frågor eller önskemål om att bli uppringd till fellinger@reactrehab.se.

  Hur anmäler vi oss mig? Genom att mejla in en intresseanmälan till fellinger@reactrehab.se så kontaktar vi dig.

  Vad händer när jag anmält intresse? Vi kontaktar dig för att diskutera fokusområden, upplägg m.m. En bekräftelse, inklusive bokningsvillkor, skickas ut till dig, antingen per mejl, sms eller brev.

  Vem är handledaren? Någon av våra legitimerade psykologer som har stor erfarenhet av grupputveckling.

  Hur lång är varje träff?  För grupper vanligtvis 2×45 minuter, men naturligtvis beroende på gruppstorlek och behov.

  Var träffas man? Antingen på vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil och att parkera. Eller så avtalas att handledaren kommer till er.

  Vad kostar det? Pris per handledningstillfälle varierar från 1 600 kr/45 minuter – 2 000 kr, beroende på gruppstorlek, längd och eventuell restid för handledaren. Moms tillkommer

Handledning
Handledning