För att få stöd i att ta fram en hållbar plan för arbetsåtergång. Rehabkoordinatorn har stor erfarenhet av:

  1. Att hjälpa personer som besväras av utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta tillbaka till arbetet.
  2. Att samverka med arbetsgivare och andra aktörer för att ta fram en hållbar plan för arbetsåtergång.
  3. Försäkringskassans och arbetsförmedlingens regelverk.