För att få till stånd en hållbar plan för arbetsåtergång rekommenderar vi starkt att du bjuder in din arbetsgivare till rehabmötet. Men det kan förstås finnas situationer som talar för att inte bjuda in arbetsgivaren, till exempel:

  1. Du har redan en bra dialog med arbetsgivaren och en plan för din arbetsåtergång. Planen innefattar lämpliga anpassningar och upptrappningen går i linje med vår läkares bedömning av din arbetsförmåga och utfasning av sjukskrivningen.
  2. Du kommer inom kort att säga upp dig från din tjänst.

Diskutera med vår rehabkoordinator om vad som lämpar sig bäst i just ditt fall – att bjuda in arbetsgivaren eller inte.