Ja, om du avbokar inbokat besök hos oss senare än 24 timmar före starttiden för besöket eller om besöket inte kunnat genomföras på grund av att du är försenad, kommer du att få betala uteblivandeavgift, som för närvarande i Region Stockholm, är 400 kronor. Detta gäller oavsett anledning med undantag för:

  • Om du har symtom som kan vara tecken på covid-19, till exempel halsont, snuva, feber eller hosta.
  • Besöket gäller rehabiliteringskoordinator.
  • Om du missar eller blir försenad till ett besök på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi.