Ja, absolut. De allra flesta som får utmattningssyndrom blir så småningom friska, men det kan ta olika lång tid. Vår erfarenhet och forskning visar att med relevanta beteendeförändringar, återhämtningsverktyg, vilket du får hos oss, och anpassad arbetsåtergång försvinner symtomen över tid eftersom hjärnan är plastisk, det vill säga föränderlig. Ofta minskar de fysiska och de känslomässiga symtomen först, medan flera av våra patienter rapporterar att de kognitiva symtomen håller sig kvar lite längre.