Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att föra journal. Även rehabkoordinator är skyldig att föra journal enligt lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser. Alltså kommer det synas i din journal att du har varit hos oss på mottagningen. Som patient hos oss tillfrågas du om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Detta innebär att dina behandlare med ditt samtycke får tillgång till din sammanhållna journal och kan ta del av information från andra vårdgivare. Du som patient kan även välja att spärra uppgifter från delar av din journal så andra vårdgivare inte kan ta del av dem. Detta gäller även uppgifter från vår mottagning.