För att kunna må bättre är det flera olika delar som behövs beroende på i vilket skede du befinner dig. Vid insjuknandet, som vissa upplever som en ”krasch”, kan man behöva vila och sova mycket under några veckor. Därefter är det andra delar du behöver för att må bättre, till exempel anpassad fysisk aktivitet och förändrat förhållningssätt till tankar, känslor och beteenden. Att återkomma till arbetet med rätt anpassningar är också gynnsamt för att inte hamna i långvariga symtom och obehag/rädsla inför arbetsåtergång. Sammantaget är alltså svaret nej – att enbart vila räcker inte för att ta sig ur ett utmattningssyndrom.