Med tanke på att trötthet är en del av symtombilden vid utmattningssyndrom, är det inte ett giltigt skäl till att avboka ett besök. Tröttheten är snarare ett av de viktiga skälen till att delta i rehabiliteringen. Vi arbetar ju hela tiden med verktyg som syftar till att hjälpa dig ur tröttheten och känslan av utmattning. Det enda du behöver göra är att ta dig till oss och delta så gott det går för dig just den dagen.