Vid långvarig stress och bristande återhämtning är det vanligt att drabbas av ångest. Ångesten kan kännas på olika sätt för olika personer, och kan vara olika stark. Lindrigare ångest kan kännas som en oro, rastlöshet, eller en känsla av overklighet, som att befinna sig i ”en bubbla”. Stark ångest kan kännas mer i kroppen. Då kan det kännas som att du får svårt att andas, ett tryck över bröstet eller hjärtklappning. Om ångesten kommer snabbt och utan att du är förberedd kallas det för panikångest, och det som händer när ångesten kommer kallas för panikattack. För en del kan ångesten komma i form av tvångstankar, medan det för andra handlar mer om en stark oro för att olika påfrestande saker ska inträffa.

Om det är så att du besväras av ångest, ta upp det med ditt rehabteam. Då kan ni tillsammans diskutera eventuellt behov av medicinering eller tillägg av psykologisk insats.