Det gäller under 12 månader som räknas från ditt första besök. Exempel: Du gör ditt första vårdbesök 25 april 2022. Den 10 oktober samma år har du betalat totalt 1200 kronor för dina vårdbesök. Då får du ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april året 2023.