Det är vanligt att känna sig nervös inför att rehabiliteringen sker i gruppformat. En vanlig missuppfattning om gruppformatet är om att alla sitter i en cirkel och berättar om sina liv. Så är inte fallet. Varje tillfälle leds av din behandlare (antingen psykolog eller fysioterapeut) och har en tydlig agenda för det som ska avhandlas utifrån det aktuella temat. Du kommer att få möjlighet att göra övningar och reflektera kring det aktuella temat tillsammans med andra. Du väljer själv hur mycket du vill berätta om dig själv under grupptillfällena. Många patienter beskriver att det var jättenervöst att delta i grupp till en början, men att det sedan upplevs som mycket givande.