Under de cirka 14 veckor som rehabiliteringen pågår tar vår läkare över den sjukskrivning som din vårdcentral sannolikt har påbörjat. Vår läkare bedömer hur mycket du behöver vara sjukskriven under rehabiliteringen. Vidare bedömer hen, i samråd med rehabteamet och dig, när det är dags att påbörja arbetsåtergången. Detta sker vanligtvis under rehabiliteringens senare del, men kan i vissa fall ske tidigare. Arbetsåtergången är central i rehabiliteringen då den gör att du får möjlighet att i en arbetsrelaterad kontext, med vårt stöd, tillämpa alla de verktyg som du lärt och lär dig under rehabiliteringen.