Det finns ett parkeringsgarage i fastigheten med många besöksplatser (avgift 15 kr/timmen). Garaget ligger på vänster sida efter ingång 36A. Parkeringsgaraget har öppet mellan klockan 07:30-16:00. Därefter kommer du in med hjälp av en kod som du kan fråga om i receptionen. Det går även att parkera på gatorna i kvarteret.