Javisst får du det. Det kan till exempel handla om ditt fackliga ombud,  din Försäkringskassehandläggare, HR-chef eller en stödperson. Observera dock att du måste meddela rehabkoordinatorn i god tid (24 timmar) före mötet vilka som kommer att delta.