Egenremiss

Det är enkelt att skicka in egenremiss till oss. Du kan göra det via 1177 eller via brev. För specifik vägledning, klicka dig vidare nedan.

  • Klicka HÄR för mer information om hur du kan skicka egenremiss per gammelpost till oss.

  • Klicka HÄR för mer information om hur du kan skicka egenremiss via 1177.

OBS att Re:act Rehab är en specialistklinik, vilket innebär att vi tar emot patienter med påtagliga svårigheter. Om du har mindre omfattande stress- och/eller smärtbesvär rekommenderar vi att du söker hjälp hos primärvården.

Detta händer sen:

  • När vi har tagit emot din remiss och bedömt den, kommer vi att höra av oss till dig antingen per telefon eller skriftligt meddelande (via 1177 eller brev). Detta för att meddela om du kommer att bli kallad till rehabiliteringsbedömning hos oss.

  • Om du kallas till bedömning, kommer du, av vår vårdadminstration, att få noggrann information om bedömningstider, självskattningsformulär etc.

  • Bedömningen innebär att du träffar specialistläkare, psykolog och fysioterapeut, först var och en för sig och därefter hela bedömningsteamet samtidigt. Under bedömningen tar teamet ställning till om de kriterier som ställs för specialistvård är uppfyllda och om vår rehabilitering bedöms som lämplig insats för dig. Om så är fallet, kommer du att erbjudas plats i vår rehabilitering med dithörande information. Om teamet däremot inte bedömer så, kommer du att få andra åtgärdsförslag, vilka också skickas i svaret till den vårdgivare som remitterat dig till oss.

Regions Stockholms patientavgifter för specialistvård gäller