Bli patient hos oss

Här kan du läsa hur du skickar in en pappersremiss till oss. OBS: vi är en specialistklinik, vilket innebär att vi tar emot dem med omfattande svårigheter. Om du har lätta stress- och/eller smärtbesvär rekommenderar vi att du söker hjälp hos primärvården.

Egenremiss som du skickar i brevlådan

  • Skriv en egenremiss genom att besvara vår frågeblankett (klicka)

  • Skicka den till oss. Adressen finns längst ner på sidan.

  • Invänta vår bedömning av remissen. OBS tar inte lång tid!

  • Du kallas till oss, antingen per brev eller telefon, givet att remissen blivit godkänd.

  • Du kommer till oss och träffar vårt bedömningsteam.

Sjukvårdens frikort och patientavgifter gäller

Detta händer sedan:

  • När bedömningen är klar får du återkoppling från oss om hur vi ser på dina besvär och om vi tror att vi kan hjälpa dig.

  • Om vi bedömer att vi kan hjälpa dig, erbjuds du plats i vår rehabilitering. Du får information om när den börjar, dess längd etc. Om du tackar ja, blir du patient hos oss.

  • Om vi inte bedömer att vår rehab är lämplig för dig, föreslår vi andra åtgärder som vi anser är bättre för dig.