Din journal

All vård som du får dokumenteras i din patientjournal.

Sekretess

Ingen som inte har en vårdrelation med dig ska läsa de uppgifter som finns i din journal. Vi delar heller inte information med dina andra vårdgivare om du inte godkänner det. Detsamma gäller information till dina närstående om du är myndig.

Sammanhållen journal

För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra vårdgivare – till exempel sjukhus – kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra på att du får rätt behandling. Du måste dock alltid ge ditt tillstånd för att vi ska få dela dina journaluppgifter med andra vårdgivare.

Syftet med sammanhållen journalföring är att vi ska få en mer samlad bild av dina vårdbehov och vara säkra på att dina uppgifer är aktuella. Du ska helt enkelt inte behöva upprepa din vårdhistoria varje gång du kommer till en ny vårdgivare.

Dina uppgifter skyddas med stöd av Patientdatalagen.

Du kan säga nej

Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring. Det meddelar du i sådana fall den vårdpersonal som du träffar. De hjälper dig då att fylla i de formulär som behövs för att spärra din journal samtidigt som de informerar dig om vad det innebär.

Uppgifterna i din journal spärras då för andra vårdgivare. Har du fått din journal spärrad måste du själv berätta för vårdpersonalen hos dina andra vårdgivare vad de behöver veta för att kunna ge dig bra vård.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. I takt med stigande ålder och mognad kan dock barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler.

Du har rätt att se vem som läst din journal

Som patient har du rätt att ta del av en lista över de som varit inne i din journal. Kontakta den enhet eller mottagning där du behandlades och be om ett så kallat loggutdrag. I loggutdraget kan du se när och från vilken enhet personer har öppnat din journal.

Loggutdraget är anpassat så att du lätt kan se vilken vårdenhet som har tagit del av journalen och när det skedde.

Patientdatalagen

Dina uppgifter skyddas med stöd av Patientdatalagen,  som innehåller regler för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården

Lagen reglerar bland annat:

  • möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården av en viss patient att ta del av journaluppgifter som behövs för vården även om de skrivits inom en annan sjukvårdsorganisation
  • regler för vilka som i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter
  • patientens rätt att spärra uppgifter i sin journal i ett elektroniskt journalsystem

GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordnigen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i EU. Förordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen PUL och kommer bland annat att påverka Patientdatalagen. Mycket är sig likt, men några betydande skillnader finns. Bland annat stärks den registrerades rättigheter vilket ställer högre krav på alla som samlar in och lagrar personuppgifter. Kriteriet för vad som betraktas som personuppgift har också vidgats.

Den nya förordningen påverkar bland annat upphandling, kommunikation, IT, informationssäkerhet och arkivering.

På Stockholms Läns Sjukvårdsområde pågår arbetet att anpassa verksamheten till den nya lagen i samarbete med Stockholms Läns Landsting så att alla ska känna sig trygga med att deras personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Läsa din journal

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in. Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal. Ibland finns det en särskild enhet eller instans i regionen som du ska kontakta.

Vanligtvis har du rätt att få en kopia av din journal utan att det kostar något.

Vårdpersonalen gör alltid först en bedömning av om en journal kan lämnas ut. Efter det har du i princip alltid rätt att läsa din egen journal.

Ibland lämnas journalen inte ut

Det finns tillfällen då du kan du bli nekad att läsa din journal. Det kan till exempel vara om den ansvarige läkaren bedömer att det finns starka medicinska skäl till det. Det händer väldigt sällan.

Ibland sekretessbeläggs delar i journalen. Det är ofta när det finns uppgifter i journalen som kommer från någon annan person som kan påverkas negativt om uppgifterna lämnas ut.

Du kan överklaga om du inte får läsa din journal

Du kan överklaga om du inte får läsa hela eller delar av din journal. Begär att få beslutet skriftligt så kan du sedan överklaga det. Du överklagar till kammarrätten om journalen finns inom regionen eller kommunen.

Vårdpersonal inom den privata hälso- och sjukvården som säger nej till att lämna ut hela eller delar av journalen måste meddela det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO gör då en egen bedömning av om journalen kan lämnas ut. Om även IVO beslutar att journalen eller delar av den inte ska lämnas ut kan du överklaga till kammarrätten.

Så här fungerar Journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din Journal via nätet kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.

För att det ska fungera behöver du först skapa ett konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster. Din vårdgivare behöver förstås också vara ansluten till Journal via nätet.

I ett första steg kommer du att kunna se journalanteckningar, vissa provsvar och diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök. Hos de flesta vårdgivare kommer du att kunna läsa historisk data från och med 1 januari 2016.

Det är alltid en viss fördröjning innan journalinformation från ditt senaste besök syns i Journal via nätet. Det kan ha flera orsaker, bland annat synkningen mellan själva journalsystemet och tjänsten Journal via nätet, administration kring utskrifter, provsvar med mera.

Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, prata med din vårdgivare.

Inom psykiatrin är enheter i vars målgrupp personer under 18 år ingår, tillsvidare inte anslutna till Journal via nätet.

  • Läs mer på 1177.se och läs Frågor & svar HÄR