Din journal

För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring inom Stockholms län. Det betyder att vi och många andra vårdgivare – till exempel sjukhus – kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra på att du får rätt behandling. Du måste dock alltid ge ditt tillstånd för att vi ska få dela dina journaluppgifter med andra vårdgivare. Syftet med sammanhållen journalföring är att vi ska få en mer samlad bild av dina vårdbehov och vara säkra på att dina uppgifter är aktuella. Du ska helt enkelt inte behöva upprepa din vårdhistoria varje gång du kommer till en ny vårdgivare.

Dina uppgifter skyddas med stöd av Patientdatalagen.

Patientdatalagen

Regler för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården finns i Patientdatalagen.

Lagen reglerar bland annat:

  • möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården av en viss patient att ta del av journaluppgifter som behövs för vården även om de skrivits inom en annan sjukvårdsorganisation
  • regler för vilka som i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter
  • patientens rätt att spärra uppgifter i sin journal i ett elektroniskt journalsystem

GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordnigen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i EU. Förordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen PUL och kommer bland annat att påverka Patientdatalagen. Mycket är sig likt, men några betydande skillnader finns. Bland annat stärks den registrerades rättigheter vilket ställer högre krav på alla som samlar in och lagrar personuppgifter. Kriteriet för vad som betraktas som personuppgift har också vidgats.

Den nya förordningen påverkar bland annat upphandling, kommunikation, IT, informationssäkerhet och arkivering.

På Stockholms Läns Sjukvårdsområde pågår arbetet att anpassa verksamheten till den nya lagen i samarbete med Stockholms Läns Landsting så att alla ska känna sig trygga med att deras personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Sekretess

Ingen som inte har en vårdrelation med dig ska läsa de uppgifter som finns i din journal. Vi delar heller inte information med dina andra vårdgivare om du inte godkänner det. Detsamma gäller information till dina närstående om du är myndig.

Särskilda regler gäller information till barn under 18 år, som är närstående till någon som är sjuk.

Du kan säga nej

Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring. Det meddelar du i sådana fall den vårdpersonal som du träffar. De hjälper dig då att fylla i de formulär som behövs för att spärra din journal samtidigt som de informerar dig om vad det innebär.

Uppgifterna i din journal spärras då för andra vårdgivare. Har du fått din journal spärrad måste du själv berätta för vårdpersonalen hos dina andra vårdgivare vad de behöver veta för att kunna ge dig bra vård.