Digital smärtrehab

Vi kan numera erbjuda digital smärtrehab för patienter som:

 • Är bosatta i Stockholm men långt ifrån vår mottagning i Västberga.
 • Bor på andra ställen i landet.
 • Av andra skäl inte har möjlighet att ta sig till mottagningen.

Hur går det till?

Programmet är cirka 13 veckor långt och består av digitala presentationer/ljudfiler där viktig kunskap och hemuppgifter förmedlas, dels digitala träffar med behandlingsteamet*, antingen var för sig eller tillsammans.

*Behandlingsteamet består av specialistläkare, psykolog, fysioterapeut och rehabkoordinator

Hur gör jag för att få delta i rehabiliteringen?

Antingen måste din husläkare/annan behandlare remittera dig eller så måste du själv skicka in en egenremiss till oss.

 • Klicka här för information om hur din vårdcentral kan remittera till oss.

 • Läs här hur du gör för att skicka in en egenremiss till oss.

Därefter måste du genomgå bedömning och den måste, enligt vårt avtal med Region Stockholm, ske hos oss på vår mottagning i södra Stockholm. Bedömningen tar en halv dag i anspråk och kan planeras in så att du hinner resa till oss.

Om bedömningsteamet kommer fram till att vår rehabilitering skulle kunna hjälpa dig, kommer du att erbjudas plats. Om du tackar ja, kommer du att få material från oss samt löpande inloggningsuppgifter till programmets olika delar.

Smärtrehabiliteringen

Vår smärtrehabilitering bygger på evidens. Detta innebär att behandlingen testats i stor skala och har visat sig ha god effekt för personer med långvariga smärttillstånd. Syftet med rehabiliteringen är att lägga grunden till ett nytt sätt att hantera smärtan, ge en förstärkt känsla av kvalité i livet och öka eller hålla kvar förmågan att arbeta.

Följande moment ingår:

 • Öka din kunskap om smärta och smärtfysiologi

 • Verktyg för att inte låta smärtan styra ditt liv

 • Motverka rörelserädsla

 • Avslappning – och avspänningsträning

 • Anpassad fysisk aktivitet

 • Hantering av påfrestande tankar

 • Acceptansstrategier

 • Mindfulness

 • Aktivitets-balansering

 • Stöd av rehabkoordinator