Att vara närstående till person med utmattningssyndrom

Att vara närstående till person som drabbats av utmattningssyndrom kan vara svårt. Hur mycket du påverkas beror bland annat på vilken relation du har till den som är sjuk. Ju närmare du lever personen ifråga, desto mer kan du själv och din vardag påverkas. Det är många gånger uppslitande och skrämmande att se sin närstående, som kan vara en mamma, sambo, äkta häft, syster, släkting eller vän vara så under isen, så kraftlös. Det är vanligt att känna sig ställd, rådvill och orolig. Bor man tillsammans  ställs ofta helt andra krav på en själv att ordna och fixa sådant som rör det gemensamma livet, t ex städning, matlagning, inköp, socialt umgänge, kontakt med släkt och bekanta, barnhämtningar, läxläsning – ja, listan kan göras lång på saker som den som drabbats av utmattningssyndrom inte längre klarar av på samma vis som förut.

Hjälp den drabbade att söka hjälp

Om du tror att din närstående har eller håller på att få utmattningssyndrom kan du hjälpa hen att kontakta en vårdcentral  Du kan kontakta de flesta mottagningar genom att logga in på 1177.

Företagshälsovården kan hjälpa till om din närstående har ett arbete.  Tipsa hen om att prata med sin arbetsgivare för att få veta mer om vilka möjligheter som finns. Om hen studerar kan hen kontakta elevhälsan eller studenthälsan.

Ring 1177 om du som  närstående eller den drabbade behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du/ni få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Om din närstående redan haft eller har kontakt/gått i behandling med primärvården men detta inte är tillräckligt hjälpsamt så kan hen antingen

  1. Be sin läkare/behandlare remittera till specialiserad rehabilitering. Vi  är en sådan mottagning.
  2. Eller så kan personen skriva en digital egenanmälan (egenremiss) till oss. Genom att klicka på knappen nedan slussas du vidare till närmare information om hur man gör för att söka hjälp hos oss på Re:act Rehab.

Råd på andra språk

Om du är folkbokförd i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på

  • Finska – telefon 1177 vardagar klockan 8–12
  • Arabiska – telefon 08-123 130 80 alla dagar klockan 8–22
  • Somaliska – telefon 08-123 130 90 vardagar klockan 8–17

Läs om hur vården för vuxna fungerar i Stockholms län.

Tips på vägen till dig som är närstående

Närstående och anhöriga kontaktar ofta oss och undrar hur de kan stödja sina nära och kära som drabbat av utmattningssyndrom och som är patienter hos oss. Vi brukar då hänvisa till den viktiga anhörigträff som alltid ingår i rehabiliteringen för våra patienter. Här delar vi med av några av de tips som vi brukar ge vid anhörigträffen:

  • Hjälp till med det du kan som närstående. Försök avlasta personen med det som din närstående behöver, om du kan och vill. Det kan till exempelvis vara att ta hand om barn, handla eller göra andra ärenden.

  • Lyssna, lyssna, lyssna!  Du behöver inte ge några råd som närstående till den som drabbats av utmattningssyndrom. Du behöver inte ha några svar Ofta drabbas vi av ett häftigt behov av att komma med förslag på lösningar när någon vi bryr oss om mår dåligt: Vi vill ju hjälpa. Men den bästa hjälpen är inte att komma med råd utan att lyssna och att finnas där. När vi vill komma med goda råd och lösningar så handlar det ofta om att vi inte står ut med vår egen oro, som väcks av den andras känslor. Och så försöker vi dämpa våra egna känslor genom att komma med förslag på lösningar. Men det får oftast bara den andra att känna sig missförstådd och förminskad. Det är i lyssnandet och medkänslan som kraften och trösten finns.

  • Kroppskontakt och förståelse kan räcka för din partner: Ord är inte alltid så viktiga. En kram kan göra stor skillnad. Ligg till exempel bredvid varandra i soffan och titta på tv istället för långt ifrån. Det kan ta lång tid att återhämta sig från en utmattning. Låt det få ta tid och se till att du lär dig så mycket som möjligt om vad din partner behöver just nu. Då kan det bli lättare för dig att förstå den förändring som måste komma.

  • Prata med/dela dina känslor med andra. Som närstående till person som drabbat av utmattningssyndrom är det jätteviktigt att prata med andra, som varit med om liknande situationer. Att förstå att man inte är ensam mycket viktigt.  Det är så många tankar och känslor som kommer, och det ger en stor trygghet att få berätta om det här öppet för någon som vet hur det är. Man ska inte vara ensam i det här.

  • Glöm inte att ta hand om dig själv. Det är lätt att glömma bort sina egna behov när man lever med någon som drabbats av utmattningssyndrom. Allt handlar om hur den andra mår, och man kanske tänker att man måste finans där all ledig tid för att bistå och hjälpa till. Men då brukar vi ge rådet att: Tänk på dig själv också! Eftersom den som är sjuk kan behöva stöd under lång tid, är det viktigt att du som närstående själv försöker hitta en bra balans och ta hand om dig själv. Var rädd om din egen hälsa, vila och ät ordentligt och se till att få tid till egen fritid. Du kan inte hjälpa någon annan om du själv blir sjuk. Gör sådant som ger dig energi, som du mår bra av – också. Annars riskerar du själv att bli överbelastad.