Chefsutveckling

Vill du utvecklas i din karriär eller din roll som chef? Vi har insatser och kurser som utvecklar ditt ledarskap. De är:

 • Coachning
 • Handledning
 • Chefen som nyckelperson vid rehabprocess
 • Stresshantering
 • Mindfulness

Du kan läsa om var och en av insatserna nedan.

Loading...

Coachning

Att arbeta som chef är ofta både roligt och utvecklande. Samtidigt kan positionen upplevas som ensam och många gånger ställs man inför svåra situationer, där man måste förhålla sig till olika intressenter och samtidigt hantera de känslor och tankar som dyker upp. Känslor och tankar som kan hindra en från att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Coachning  kan vara en lösning och bra väg för din chefsutveckling. Den hjälper dig att utveckla ett flexibelt och funktionellt ledarskap som håller i längden. Re:act erbjuder skräddarsydd coachning som passar dina specifika behov. Ett nödvändigt steg i coachningen är därför att undersöka vilka dina behov är. Olika personer kan ha olika typer av behov, men lika viktigt, olika arbetsplatser eller organisationer skapar olika krav på ett ledarskap. För alla ledare är det emellertid viktigt att vara medveten om sina styrkor och svagheter, och inte minst hur man leder sig själv. Frågor som därför kan vara av intresse är: Hur är jag som ledare? När är jag som mest effektiv? Vilka situationer tycker jag är svåra att hantera? Vilka frågor och uppgifter behöver jag delegera och vilka stödfunktioner behöver jag? En fördjupad självinsikt och förståelse för sig själv kan skapa en större trygghet i ledarskapet och skapa ett större utrymme för handlingskraft och effektivitet. Det räcker dock sällan med insikter, en beteendeförändring måste komma till stånd och det kan våra coacher hjälpa till med.

Frågor & svar

 • För vilka chefer? Coachningen riktar sig till chefer på alla nivåer i en organisation.

 • Vart vänder jag mig för mer information och frågor? Genom att mejla fellinger@reactrehab.se.

 • Hur anmäler jag mig? Genom att mejla fellinger@reactrehab.se.

 • Vad händer när jag anmält intresse? Vi kontaktar dig för att avtala tid för en första träff. En bekräftelse, inklusive bokningsvillkor, skickas sedan ut till dig, antingen per mejl, sms eller brev.

 • Vem är coach? Hos oss är det legitimerade psykologer med stor erfarenhet av individutveckling och ledarskap som coachar.

 • Kan andra få veta vad vi pratar om? Du själv kan förstås berätta för andra vad ni pratar om. Coachen/psykologen har dock tystnadsplikt som regleras i lagar om sekretess. De enda fall där tystnadsplikten kan brytas av psykologen är om det handlar om fara för liv, barn som far illa eller allvarliga brott.

 • Hur många gånger träffas man? Det kommer du och coachen överens om när ni har träffats 1 – 2 gånger och har ringat in vilka områden ni ska fokusera på. En del chefer kan gå under lång tid, medan det för andra kan räcka med 5 – 7 träffar.

 • Hur lång är varje träff? Vanligtvis 45 minuter, men ibland kan man välja att boka in längre pass, till exempel om resvägen är lång eller det är en komplex fråga som kräver längre tid.

 • Hur ofta träffas man? Inledningsvis och under uppstartfasen brukar det vara bra att träffas 1 gång per vecka. Sedan kan frekvensen variera från varannan vecka till 1 gång i månaden.

 • Var träffas man? Vanligtvis på vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil. Det brukar gå lätt att finna parkeringsplats ute på gatan. Det finns dessutom parkeringsgarage i fastigheten (15 kr/timme). Men digitala träffar går också att ordna.

 • Vad kostar det? Pris offereras. Moms tillkommer.

Handledning

Behöver du en utomstående samtalspartner att bolla med under konfidentiella former hur du ska hantera svåra situationer som uppstår i ditt arbete? Då kan handledning vara ett alternativ och bra insats för chefsutveckling. Handledningen kan till exempel handla om hur du ska hantera besvärliga medarbetare, konflikter eller uppsägningar. Det kan handla om organisatoriska beslut eller något annat som det kan vara bra att få en utomståendes perspektiv på.

Frågor & svar

 • För vilka chefer? Handledningen riktar sig till chefer på alla nivåer i en organisation.

 • Vart vänder jag mig för mer information och frågor? Genom att mejla fellinger@reactrehab.se.

 • Hur anmäler jag mig? Genom att mejla fellinger@reactrehab.se.

 • Vad händer när jag anmält intresse? Vi kontaktar dig för att avtala tid för en första träff. En bekräftelse, inklusive bokningsvillkor, skickas sedan ut till dig, antingen per mejl, sms eller brev.

 • Vem är handledare? Hos oss är det legitimerade psykologer med stor erfarenhet av individutveckling och handledning.

 • Kan andra få veta vad vi pratar om? Du själv kan förstås berätta för andra vad vi pratar om. Handledaren har dock tystnadsplikt som regleras i lagar om sekretess och patientdata. De enda fall där tystnadsplikten kan brytas av handledaren är om det handlar om fara för liv, barn som far illa, eller allvarliga brott.

 • Hur många gånger träffas man? Det kommer du och handledaren överens om när ni har träffats.

 • Hur lång är varje träff? Vanligtvis 45 minuter, men ibland kan man välja att boka in längre pass, till exempel om resvägen är lång eller det är en komplex fråga som kräver längre tid. Digitala pass kan också ske.

 • Hur ofta träffas man? Inledningsvis och under uppstartfasen brukar det vara bra att träffas 1 gång per vecka. Sedan kan frekvensen variera från varannan vecka till 1 gång i månaden.

 • Var träffas man? På vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil. Det brukar gå lätt att finna parkeringsplats ute på gatan. Det finns dessutom parkeringsgarage i fastigheten (15 kr/timme).

 • Vad kostar det? Pris offereras. Moms tillkommer.

Chefen som nyckelperson i rehabprocess

En mycket väsentlig sak för modern chefsutveckling är kunskap om  arbetsrehabilitering. När någon av dina medarbetare är sjuk en längre tid på grund av stressrelaterad ohälsa är det nämligen viktigt att komma igång snabbt med rehabiliteringsinsatser. Då ökar chansen att rehabiliteringen blir framgångsrik och din medarbetare kan komma tillbaka till jobbet snabbare. När en medarbetare är sjukskriven en längre tid för utmattningssyndrom är det Försäkringskassan som ansvarar för samordningen av insatserna. Du som chef/arbetsgivare behöver dock medverka till en effektiv rehabilitering. Att ha medarbetare med stressymptom är både kostsamt och svårhanterligt. Har du som ledare rätt verktyg för att du och dina medarbetare ska kunna prestera och hålla på lång sikt? En förutsättning för att kunna förebygga, åtgärda och hantera den arbetsrelaterade stress som många gånger finns, är att förstå vad stress är, vad som bidrar till stress och hur du kan känna igen symtom och varningssignaler.

Under kursen kommer du få ökad kunskap och inspiration inom området, och om hur du kan leda och arbeta med stressförebyggande åtgärder i din verksamhet. Du kommer också få konkreta verktyg för att kunna starta ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på stressrelaterade besvär. Aktuell forskning och teori blandas med praktiska övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Frågor & svar

 • Till vilka riktar sig kursen? Till chefer med personalansvar på alla nivåer i en organisation.

 • Vart vände jag mig för ytterligare information och frågor? Genom att mejla fellinger@reactrehab.se så kontaktar vi dig.

 • Hur anmäler jag mig? Genom att mejla fellinger@reactrehab.se

 • Vad händer när jag anmält intresse? En bekräftelse, inklusive bokningsvillkor, skickas ut till dig, antingen per mejl, sms eller brev.

 • Vem håller i kursen? Personal hos oss som alla är specialister på rehabilitering av stressrelaterad ohälsa och arbetsåtergång.

 • Hur lång är kursen? Två halvdagar, antingen kl 8.30-12 eller 13-16.30 med cirka en veckas mellanrum.

 • Var sker kursen? På vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil. Det brukar gå lätt att finna parkeringsplats ute på gatan. Det finns dessutom parkeringsgarage i fastigheten (15 kr/timme)

 • Vad kostar det? Prisuppgift erhålls vid förfrågan/intresseanmälan.

Stresshantering

Som ledare har du en roll som präglas av höga krav, komplexitet och snabba förändringar vilket gör att du om någon behöver veta hur du ska hantera och förhålla dig till dessa förutsättningar. Parallellt med detta har du din privata sfär att ta hand om. Att kunna hantera stress på ett bra sätt är mycket viktigt för chefer. Kurs i stresshantering är därför en bra åtgärd för chefsutveckling.

Under den här kursen får du den vetenskapliga bakgrunden till vad som utlyser stress och hur det påverkar oss fysiskt och psykiskt samt verktyg för hur man hanterar stress både förebyggande och i realtid. Du får lära dig strategier för att hantera din egen stress och vilka beteenden och signaler hos dig själv som du måste vara uppmärksam på. Utbildningen passar dig som har fysiska och psykiska symptom på stress men också dig som i förebyggande syfte vill arbeta med att må bra på lång sikt. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och självreflektion.

Frågor & svar

 • Till vilka riktar sig kursen? Till chefer på alla nivåer i en organisation.

 • Vart vänder jag mig för frågor och mer information? Genom att mejla till fellinger@reactrehab.se.

 • Hur anmäler jag mig? Genom att mejla till fellinger@reactrehab.se .

 • Vad händer när jag anmält intresse? En bekräftelse, inklusive bokningsvillkor, skickas ut till dig, antingen per mejl, sms eller brev.

 • Vem håller i kursen? Personal hos oss som alla är specialister på rehabilitering av stressrelaterad ohälsa.

 • Hur lång är kursen? En träff per vecka under 5 veckor, förlagt till sen eftermiddag. Totalt 5 pass om 2 x 60 minuter (inklusive paus).

 • Var sker kursen? På vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil. Det brukar gå lätt att finna parkeringsplats ute på gatan. Det finns dessutom parkeringsgarage i fastigheten (15 kr/timmen).

 • Vad kostar det? Prisuppgift erhålls vid förfrågan/intresseanmälan.

Mindfulness

Att vara i ledande position är många gånger tufft och krävande. Förändringstakten liksom förväntningarna och kraven är ofta höga. Det fordrar fokus, koncentration och stresstålighet hos dig som chef. Mindfulness är en mycket effektiv teknik för att hantera stress och press. Både på jobbet och hemma och alltså bra både för din chefsutveckling och mer personliga utveckling. Med regelbunden träning i mindfulness lär du dig att hantera och minska stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Du lär dig att bättre hantera förändringar, såväl organisatoriska som personliga. Dessutom visar forskning att hjärnans centrum för arbetsminne och inlärning växer. I vår kurs för chefer och ledare får du som deltagare grundläggande teoretisk och praktisk utbildning i mindfulness. I utbildningen ingår också träning i självmedkännande förhållningssätt.

Frågor & svar

 • Till vilka riktar sig kursen? Till chefer på alla nivåer i en organisation.

 • Vart vänder jag mig för frågor och mer information? Genom att mejla till fellinger@reactrehab.se.

 • Hur anmäler jag mig? Genom att mejla till fellinger@reactrehab.se .

 • Vad händer när jag anmält intresse? En bekräftelse, inklusive bokningsvillkor, skickas ut till dig, antingen per mejl, sms eller brev.

 • Hur lång är kursen: 8 veckor med en träff i veckan.

 • Var sker kursen? På vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil. Det brukar gå lätt att finna parkeringsplats ute på gatan. Det finns dessutom parkeringsgarage i fastigheten (ca 15 kr/timmen).

 • Vad kostar det? Prisuppgift erhålls vid förfrågan/intresseanmälan.