Arbetsplatsdialog

Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA) är en evidensbaserad metod för att underlätta återgång till arbetet från arbetsrelaterad stress. Arbetsplatsdialog innefattar en dialog i tre steg mellan patient, ADA-konsult och arbetsgivare. Metoden kan med fördel dessutom användas vid tidiga tecken på ohälsa för att förhindra sjukfrånvaro.

Re:act erbjuder arbetsplatsdialog för arbetsgivare genom att initiera, delta i och slutföra ADA-processen.

  • Vart vänder jag mig för mer information och frågor? Mejla fellinger@reactrehab.se.

  • Hur anmäler jag mig/min medarbetare? Genom att skicka in en intresseanmälan fellinger@reactrehab.se.

  • Vad händer när jag anmält intresse? Vi kontaktar dig för att diskutera upplägget på ADA-uppdraget.

  • Vem är konsulten? Antingen vår rehabiliteringskoordinator eller en av våra legitimerade psykologer som har stor erfarenhet av och kunskap om rehabiliteringsåtgärder och arbetsåtergång vid psykisk ohälsa, inte minst stressrelaterad sådan.

  • Hur många gånger träffas man? Själva dialogprocessen består vanligtvis av tre samtal/möten. I svårare ärenden kan det dock behövas fler samtal och även med läkare.

  • Var träffas man? Antingen hos er eller på vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil. Det brukar gå lätt att finna parkeringsplats ute på gatan. Det finns dessutom parkeringsgarage i fastigheten (15 kr/timme).

  • Vad kostar det? Beror på insatsens omfattning. Offert skrivs.