• Arbetsplatsdialog – bra hjälp för arbetsåtergång

  Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA) är en evidensbaserad metod för att underlätta återgång till arbetet från arbetsrelaterad stress. Arbetsplatsdialog innefattar en dialog i tre steg mellan patient, ADA-konsult och arbetsgivare. Metoden kan med fördel dessutom användas vid tidiga tecken på ohälsa för att förhindra sjukfrånvaro.

  Den första utvärderingen av arbetsplatsdialog, ADA, visade enligt FHV metodik  att 89 procent av deltagarna med arbetsrelaterad utmattning hade återgått i arbete 1,5 år efter interventionen, jämfört med 73 procent i en kontrollgrupp (Karlson et al. 2010). I en senare 2,5-års uppföljning visades att förbättringen i arbetsåtergång kvarstod i den yngre halvan av interventionsgruppen, med 89 procent fortfarande i arbete mot 70 procent i kontrollgruppen. Den äldre grupphalvan (över 45 år) drabbades tyvärr av ett betydande databortfall varför inga säkra skillnader i arbetsåtergång kunde beläggas bland äldre deltagare efter 2,5 år (Karlson et al. 2014).

  Re:act erbjuder arbetsplatsdialog för arbetsgivare genom att initiera, delta i och slutföra ADA-processen.

  Frågor & svar

  Vart vänder jag mig för mer information och frågor? fellinger@reactrehab.se

  Hur anmäler jag mig/min medarbetare? Genom att mejla in en intresseanmälan till fellinger@reactrehab.se

  Vad händer när jag anmält intresse? Vi kontaktar dig för att diskutera upplägget på ADA-uppdraget.

  Vem är konsulten? Antingen vår rehabiliteringskoordinator eller en av våra legitimerade psykologer som har stor erfarenhet av och kunskap om rehabiliteringsåtgärder och arbetsåtergång vid psykisk ohälsa, inte minst stressrelaterad sådan.

  Hur många gånger träffas man? Själva dialogprocessen består vanligtvis av tre samtal/möten. I svårare ärenden kan det dock behövas fler samtal och även med läkare.

  Var träffas man? Antingen hos er eller på vår mottagning i Västberga, dit det är lätt att ta sig både kommunalt och med bil. Det brukar gå lätt att finna parkeringsplats ute på gatan. Det finns dessutom parkeringsgarage i fastigheten (15 kr/timme)

  Vad kostar det? Beror på insatsens omfattning. Offert skrivs.

Vill du läsa om vår stressrehabilitering?

Medarbetarstöd som lönar sig