Här kan du läsa om våra tjänster inom chefs- och individutvecking, KBT, medarbetarstöd och mindfulness. 
OBS att dessa tjänster tilllhör vår privata mottagning och verksamhet.