Läst i Läkartidningen:

Ny rehabmodell testas för läkare med utmattningssyndrom

Kan multimodal rehabilitering i internatform hjälpa långtidssjukskrivna läkare med utmattningssyndrom? Just nu pågår ett regeringsfinansierat pilotprojekt för att försöka ta reda på det. Läkartidningen har träffat de första läkarna som testar modellen. Fortsätt läsa artikeln HÄR.