Långvarig smärta kräver teambaserad rehabilitering

Detta framför ett antal smärtspecialister och forskare i Läkartidningen

”Smärtrehabilitering är en förändringsprocess som börjar vid patientens första vårdkontakt. Den är också en intervention som syftar till att genom teambaserade insatser öka funktion, aktivitet och delaktighet för personer med långvarig smärta. Samarbete mellan vårdnivåer är en fundamental förutsättning för ett framgångsrikt resultat.” Läs vidare HÄR .