Denna intressanta artikel är hämtad från från Sunt arbetsliv.

Låt återhämtningen bli en del av arbetsdagen, uppmärksamma olika behov, variera arbetet och ge chefer möjlighet att skapa förutsättningar för återhämtning. Strategierna bidrar till att alla kan göra ett bra jobb och hålla i längden.

I ett forskningsprojekt som leddes av Anna Dahlgren och Marie Söderström vid Karolinska Institutet låg fokus på att stärka strategier för återhämtning. Deltagarna i studien fick reflektera i mindre grupper över vad som ger återhämtning och hur de kunde få till mer, både under arbetet och på fritiden. Även små stunder under arbetsdagen, så kallade mikropauser, kan göra skillnad. Vad som ger återhämtning varierar mellan människor och verksamheter. Det är viktiga är att den blir av, och kommer in regelbundet. Återhämtning är extra viktigt i perioder av hög stress, även om det då kan vara som svårast att få till. Detta kallar forskarna för återhämtningsparadoxen.

En strategi kan vara att skapa en rutin för att avsluta arbetsdagen, för att kunna gå från jobbet med större lugn. En annan strategi handlar om att variera arbetet och att göra ”tvärtom”. Till exempel kan det ge ny energi att röra på kroppen efter mentalt krävande arbetsuppgifter, och tvärtom. I jobb som innebär mycket kontakt med andra kan återhämtning vara att få lite tid för sig själv.

Att strukturerat följa upp hur återhämtning kan stärkas på en arbetsplats är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Till exempel är det viktigt att chefer ger utrymme för medarbetarnas återhämtning både under och mellan arbetsdagarna – och att de själva tar pauser. För med regelbunden återhämtning blir människor och verksamheter hållbara.

  • Klicka HÄR för att slussas vidare till Sunt arbetsliv.