Små steg och inre motivation viktigast för att ändra livsmönster

Den här artikeln publiceras med tillstånd av Renew Magazine

Inre motivation är viktigast för att på sikt ändra ett beteende – som att börja träna. Vad som kan motivera är högst individuellt, men det är bättre att ta små steg än att försöka ändra livsstil över en natt. Och digitala verktyg fungerar bra för att stimulera motivationen att börja träna. Det är några resultat i en ny avhandling som Karin Weman Josefsson vid Högskolan i Halmstad lägger fram på fredag.

Karin Weman Josefsson blev intresserad av vad som egentligen får en person motiverad till att lägga om sitt liv efter att hon själv varit med om en trafikolycka och genomgått en lång rehabilitering.

– Jag såg hur människor lämnades att själva skapa nya beteendemönster. Och med tanke på att hälften av alla som börjat träna slutar inom tre till sex månader, funderade jag mer och mer på vad som egentligen får en person att verkligen lägga om sitt liv, säger hon.

I sin studie har hon ställt enkätfrågor till drygt tusen personer och gjort randomiserade kontrollstudier med drygt tre hundra deltagare.

Resultaten visaratt mekanismerna bakom det som motiverar kan variera i olika grupper. I två av studierna visade sig män vara mer yttre motiverade till träning medan kvinnor var mer självbestämmande. Likaså var äldre vuxna mer självbestämmande medan yngre var mer yttre motiverade.

– Insatser för att få människor att träna mer behöver därför anpassas till ålder, kön med mera, säger Karin Weman Josefsson. Och man måste inte älska träningen för att komma igång, det räcker med att man själv hittar sina egna skäl till det.

Hon menar även att en inre, självbestämmande, motivation är mer verkningsfullt för en långsiktig förändring än yttre motivation i form av belöningar eller uppmaningar från läkare, personliga tränare eller liknande.
– Yttre motivation kan vara bra för att komma igång, men ska träningen bli självgående behöver man hitta den inre, eller mer självbestämmande, motivationen.

Det viktigaste är att inte lägga ribban för högt utan istället göra det som man själv känner passar en, som man mår bra av och som inte är mer krävande än att det känns överkomligt att göra om och om igen.
– Personer som inser att de behöver börja träna tror ofta att de måste göra väldigt mycket för att träningen ska få effekt, säger Karin Weman Josefsson. Istället är det de första små förändringarna som är de mest dramatiska. Om man inte brukar röra på sig alls kan det räcka med att bryta stillasittande aktiviteter och bara resa sig några gånger i timmen.

En del i studien gick ut på att testa en digital plattform för att inspirera människor att hitta sin inre motivation till att börja träna. Här fanns information att läsa om motion och hälsa, tips på hur man kan göra egna enkla målsättningar, inlägg från andra personer om aktiviteter de gjort. Det här digitala verktyget visade sig ha positiva effekter på motivationen. Störst effekt märktes på dem som behövde stödet mest; det vill säga de som inte var särskilt motiverade att träna.

Den här delen går nu Karin Weman Josefsson vidare med. I ett treårigt forskningsprojekt där företag i hälsobranschen ingår, ska hon fortsätta utveckla den digitala plattformen. Med målet att allt fler ska upptäcka det positiva i att röra sig mer.
– Trenden i forskning och praktik är att alltmer komma bort från morot-piska och istället fokusera på självbestämmande motivation; vi gör något för att vi själva ser positiva skäl för det och mår bra av det, säger Karin Weman Josefsson.

2021-02-16T10:54:41+01:00
Till toppen