Digitalt vårdmöte

OBS: För att det digitala vårdmötet ska fungera måste du använda dig av Chrome som webbläsare. Safari och Explorer fungerar inte.

För att sedan logga in på mötet finns två alternativ:

Alternativ 1

  1. En kort stund innan den utsatta mötestiden (finns i ditt schema) tar du dig till portalen genom att klicka på följande länk: https://reactonline.careplatform.se/
  2. När du kommit till portalen loggar du in med ditt Bank-ID
  3. Du väntar sedan vid datorn tills du blir insläppt av den du ska träffa på Re:act Rehab.

Alternativ 2

  1. Ha mobil/dator redo och Bank-ID cirka strax före utsatt mötestid.
  2. Invänta sms med länk från oss.
  3. När sms kommit, klicka på länken och följ instruktionen.
  4. Klicka på kameran som visas, invänta att din behandlare syns på skärmen.
  5. Mötet kan börja.