Re:act Rehab är en specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi har därmed skyldighet att följa Regionens riktlinjer när det gäller avgifter. Följande gäller för uteblivet besök eller sen ombokning: Du får betala 400 kronor i avgift om du inte avbokar din planerade vård i god tid, och inte har ett giltigt skäl. Här kan du läsa mer om det. Fortfarande gäller dock att du inte behöver betala någon uteblivandeavgift om du har förkylningssymtom och avbokar ditt besök, även om det är mindre än 24 timmars varsel. Detta undantag görs med anledning av Coronasmittan. Du måste dock sjukanmäla dig till mottagningen via 1177. Glöm därtill inte att hålla oss underrättade om nästkommande dagar.