Vi följer fortsatt rekommendationer från Region Stockholm

  • Du som har symtom. Stanna hemma tills du mår bra om du blir sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Det gäller alla vuxna  och även om du är vaccinerad eller har haft covid-19.
  • Du som har varit nära någon som är sjuk behöver inte stanna hemma om du själv är frisk. Det gäller även om du har träffat eller bor med någon som har symtom eller är sjuk. Det gäller även om personen har lämnat ett prov som var positivt.
  • Munskydd behövs vid alla vårdbesök

OCH